Privacyverklaring

Privacyverklaring

(Van toepassing sinds 1 september 2017 laatst bijwerkt op 1 september 2017)

 

MPC MECHELEN BV, stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen. Tijdens uw interactie met MPC MECHELEN BV kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer), alsook gegevens in het kader van de activiteiten van MPC MECHELEN BV. Dit zijn uw "persoonsgegevens". 

MPC MECHELEN BV is actief in de sector van FITNESS, ZORGVERLENING, TRAVEL en EVENTS en  aan een kwaliteitsvolle totaalbegeleiding inzake sport, beweging, voeding en revalidatie.

MPC MECHELEN BV verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens bekomen in de uitoefening van de activiteit te beschermen en NIET te verkopen of openbaar te maken zonder toestemming en kennisgeving.

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet: 

1.    Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel onze diensten aan te bieden.

MPC MECHELEN BV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2.     Door MPC MECHELEN BV verzamelde persoonsgegevens

MPC MECHELEN BV kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

  • Online en elektronische interacties met ons (bv. testafnames, bewegingspatronen die worden vastgelegd op elektronische dragers en/of schriftelijk,…)
  • Rechtstreekse interacties met ons
  • Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
  • Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder niet-limitatief worden opgesomd:
  • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die MPC MECHELEN BV nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer); 
  • Overige noodzakelijke informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie) en informatie over uw gezondheid of levensstijl;
  • Elke inhoud die wordt gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke informatie) 

 

 

3.    Uw rechten

U hebt ten allen tijde het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen per mail. U hebt ook het recht om te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. 

4.    Veiligheid en bewaren van gegevens

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft MPC MECHELEN BV een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

  • Beveiligde bedrijfsomgeving: MPC MECHELEN BV slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers en medewerkers  op "need-to-know"-basis. MPC MECHELEN BV volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard en elke werknemer en medewerker is gebonden door de geheimhouding-verplichting die contractueel werd vastgelegd.

 

5.  Algemene bepalingen:

Merk op dat de voorwaarden van deze privacyverklaring niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals sociale media of persoonsgegevens die werden verzameld in het kader van de activiteiten en die openbaar worden gemaakt door uzelf.

MPC MECHELEN BV zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel.

Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen. 

MPC MECHELEN BV treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop MPC MECHELEN BV persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Namens het team van Personal.

De heer Sebert PENEN, Zaakvoerder van MPC MECHELEN BV

Nekkerspoelstraat 308

te 2800 Mechelen

info@personal-mechelen.be

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x