Pulso health check 2/02 en 8/02

Toestemmingsformulier voor medische en sportieve evaluatie

Naam van de Sportpraktijk: Personal. Sportpraktijk
Adres van de Sportpraktijk: Geerdegemdries 27H, 2800 Mechelen
Contactgegevens Sportpraktijk: 015/57.00.05, info@personal-mechelen.be

Ik, ondergetekende,..., geef hierbij vrijwillig mijn toestemming om deel te nemen aan medische en sportieve evaluaties uitgevoerd door Personal. Sportpraktijk. Ik begrijp dat de resultaten van deze evaluaties zullen worden gebruikt voor sport- en gezondheidsdoeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen van persoonlijke trainingsprogramma's, voedingsadviezen en algemene gezondheidsverbeteringen.

Ik ben op de hoogte van de aard van de tests en evaluaties die kunnen worden uitgevoerd, waaronder maar niet beperkt tot:

  • Medische gezondheidsbeoordelingen
  • Fysieke fitheidstests

  • Voedingsanalyses

  • Sportprestatie-evaluaties

Ik begrijp dat ik het recht heb om vragen te stellen en alle nodige informatie te verkrijgen voordat ik beslis deel te nemen. Mijn deelname aan deze tests is geheel vrijwillig, en ik kan op elk moment weigeren deel te nemen zonder enige nadelige gevolgen.
Ik erken ook dat de resultaten van mijn tests vertrouwelijk zullen worden behandeld. Persoonlijke informatie zal niet worden vrijgegeven aan derden zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
Ik begrijp dat de resultaten van mijn tests kunnen worden gebruikt voor statistisch onderzoek, maar mijn identiteit zal strikt vertrouwelijk blijven.
Ik heb alle bovenstaande informatie zorgvuldig gelezen en begrepen en ga akkoord met deelname aan de medische en sportieve evaluaties uitgevoerd door Personal. Sportpraktijk.

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x